Algemene Voorwaarden

Welkom bij menulist.menu!


We zijn verheugd u te verwelkomen bij menulist.menu. Deze website is een project van het bedrijf vermeld in het impressum (VLT).


Op deze pagina vindt u de voorwaarden (T&C) waaronder u menulist.menu en zijn subdomeinen kunt gebruiken. Lees onze voorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of te registreren op onze website, bevestigt u dat u de volgende voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. U stemt er ook mee in deze T&C en de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.


Neem contact met ons op voor meer informatie.


§ 1 Onderwerp van de Algemene Voorwaarden


 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van VLT. Ze regelen de diensten die worden aangeboden op de URL's menulist.menu en gerelateerde subdomeinen. Deze T&C regelen de juridische relaties tussen VLT en alle gebruikers die gebruik maken van de gratis diensten van het menu. Geregistreerde gebruikers (leden) accepteren deze voorwaarden bij registratie en kunnen gratis gebruik maken van alle diensten die door VLT worden aangeboden.
 2. De juridische relatie tussen VLT en haar leden wordt beheerst door deze T&C, richtlijnen voor het opstellen en instellen van beoordelingen en richtlijnen voor het plaatsen van foto's, video's, bestanden en andere inhoud. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als de website of delen ervan worden gebruikt via andere websites.


§ 2 De Dienst menulist.menu

 1. menulist.menu helpt gebruikers en leden om restaurantaanbiedingen online te vinden, waarbij leden restaurants en gerechten beoordelen en aanbevelen.
 2. Leden ontvangen een gebruikersprofiel waarmee ze gebruik kunnen maken van de communicatiediensten van menulist.menu en recensies, foto's, video's, bestanden en andere inhoud kunnen plaatsen.


§ 3 Gebruik van de Internetdienst menulist.menu

 1. menulist.menu stelt gebruikers in staat om adresgegevens en informatie over restaurants te vinden, zoals menu's, openingstijden en diensten. Gebruik van deze dienst is alleen toegestaan voor privédoeleinden. Commercieel gebruik is verboden tenzij toegestaan onder de Roemeense wet op gegevensbescherming.
 2. VLT garandeert niet de beschikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.


§ 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle internetgebruikers kunnen toegang krijgen tot menulist.menu. De website is een project zoals vermeld in het impressum (VLT).
 2. Gebruikers kunnen zich registreren voor een gratis lidmaatschap door de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming te accepteren.
 3. Bij registratie wordt een contractuele relatie tussen VLT en het lid tot stand gebracht, die wordt beheerst door deze T&C.
 4. Leden moeten ervoor zorgen dat hun persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel zijn.
 5. Leden moeten 18 jaar oud zijn of ouder of toestemming van de ouders hebben om de diensten te gebruiken, inclusief communicatiediensten en het maken van beoordelingen.


§ 5 Herroepingsrecht

 1. Leden kunnen hun toestemming voor deze T&C binnen twee weken intrekken via e-mail naar menulist.menu/contact. Het tijdig verzenden van de e-mail is voldoende om aan de deadline te voldoen.


§ 6 Lidmaatschap

 1. Bij registratie ontvangen leden een gebruikersprofiel met een bijnaam en wachtwoord.
 2. Leden kunnen toegang krijgen tot alle gratis diensten, recensies en inhoud plaatsen.
 3. Restauranteigenaren met een gebruikersprofiel kunnen gebruik maken van de gratis basispakketdiensten.
 4. Gebruikersprofielen zijn niet overdraagbaar.
 5. Leden hebben internettoegang nodig om menulist.menu te gebruiken. Leden zijn verantwoordelijk voor hun internetkosten.


§ 7 Verplichtingen van Leden

 1. Leden zijn verantwoordelijk voor hun gebruikersprofielen en inhoud. Ze moeten de toegangsgegevens veilig houden en eventuele inbreuken onmiddellijk melden.
 2. Leden moeten de toepasselijke wetten naleven en misbruik vermijden.


§ 8 Plaatsen van Inhoud

 1. Inhoud moet feitelijk, objectief en nauwkeurig zijn. Aanbieders kunnen hun eigen bedrijf niet beoordelen zonder hun relatie bekend te maken.
 2. Ongepaste inhoud, zoals desinformatie, bedreigingen of illegaal materiaal, is verboden.
 3. VLT kan ongeoorloofde inhoud te allen tijde verwijderen.


§ 9 Rechten van VLT, Sancties en Maatregelen

 1. VLT kan maatregelen nemen, zoals het verwijderen van inhoud, het waarschuwen van leden, het beperken van systeemgebruik of het schorsen van leden bij overtredingen.
 2. VLT kan inactieve accounts na zes maanden verwijderen.
 3. VLT behoudt zich het recht voor om diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten.


§ 10 Beëindiging

 1. Leden kunnen het contract op elk moment beëindigen via menulist.menu/contact.
 2. VLT kan het contract beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen.


§ 11 Gevolgen van Beëindiging

 1. Bij beëindiging worden de bijnaam, het gebruikersprofiel en de persoonlijke gegevens van het lid verwijderd. Inhoud die door het lid is geplaatst, blijft onderdeel van menulist.menu.


§ 12 Contractacceptatie door Derden

 1. VLT kan haar rechten en verplichtingen overdragen aan een derde partij met een opzegtermijn van vier weken. Leden kunnen het contract beëindigen na kennisgeving.


§ 13 Beoordeling van Inhoud en Melden van Misbruik

 1. VLT kan inhoud beoordelen en verwijderen die wetten, T&C of richtlijnen schendt.
 2. Leden moeten misbruik melden via de vastgestelde procedure. VLT zal illegale of beledigende inhoud onmiddellijk verwijderen.


§ 14 Informatie over Gegevensbescherming

 1. Persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, volgens de Telemediawet (TMG) en de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG).


§ 15 Auteursrechten en Industriële Eigendomsrechten

 1. Leden moeten rechten hebben op de inhoud die ze plaatsen en VLT de rechten geven om deze te gebruiken.
 2. Gebruikers moeten de auteursrechten en eigendomsrechten van VLT respecteren.


§ 16 Links naar Websites van Derden en Disclaimer

 1. VLT is niet verantwoordelijk voor de inhoud op gelinkte websites. Aanbieders van deze sites zijn verantwoordelijk voor hun inhoud.
 2. VLT is niet aansprakelijk voor contracten die zijn afgesloten met gelinkte websites.


§ 17 Aansprakelijkheid

 1. VLT biedt diensten aan voor entertainment en biedt geen professioneel advies. Door gebruikers gegenereerde inhoud weerspiegelt persoonlijke meningen, niet die van VLT.
 2. VLT is niet aansprakelijk voor dataverlies, toegang problemen of schade als gevolg van het gedrag van leden of externe invloeden.
 3. VLT garandeert geen foutvrij systeem.
 4. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de voorziene schade op het moment van contractsluiting.


§ 18 Vrijwaring

 1. Leden vrijwaren VLT van elke aansprakelijkheid en claims van derden vanwege schendingen van rechten.
 2. Leden dragen de kosten van de juridische verdediging van VLT in dergelijke gevallen.


§ 19 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 1. VLT kan deze T&C op elk moment wijzigen. Leden worden op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen en moeten deze binnen twee weken accepteren.


§ 20 Slotbepalingen

 1. Uitsluitend het Roemeense recht is van toepassing.
 2. De jurisdictie is in Roemenië voor alle juridische zaken die verband houden met deze voorwaarden.


§ 21 Geautoriseerde Vertegenwoordigers

 1. menulist.menu wordt geëxploiteerd zoals vermeld in het impressum.


Status van de Voorwaarden: mei 2024