Privacybeleid

Gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens heeft bij menulist.menu een zeer hoge prioriteit. Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend volgens de geldende regels voor gegevensbescherming. Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waar dit privacybeleid zich niet toe uitstrekt. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de omgang van derden met je persoonlijke gegevens. We wijzen erop dat gegevensoverdracht over het internet (e-mail, bijvoorbeeld) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op het gebruik van de gegevens door menulist.menu.

Informatie over de beveiliging van de gegevens
Wij beveiligen onze website met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf
De verantwoordelijke vind je in de opdruk.
De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is te bereiken onder contact.

2. Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens, alsmede aard en doel van het gebruik ervan
a) Bij het bezoeken van de website
Wanneer je onze website menulist.menu bezoekt, zendt de browser die op je toestel wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder jouw tussenkomst verzameld en bewaard tot ze automatisch gewist wordt:
IP adres van de aanvragende computer,
Datum en tijd van de toegang,
Naam en URL van het opgehaalde bestand,
Website vanwaar de toegang komt (referrer URL),
gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van je computer, alsmede de naam van je toegangsprovider.
De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit, alsmede
voor verdere administratieve doeleinden.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons legitiem belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over jou te trekken.
Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten bij het bezoeken van onze website. Meer details vind je onder nr. 4 en 5 van dit privacybeleid.
b) Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief
Als je, krachtens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a DSGVO uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we je e-mail adres om je regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is het opgeven van een e-mail adres voldoende.
Uitschrijving is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het eind van elke nieuwsbrief.
c) Door ons contactformulier te gebruiken
Voor vragen van allerlei aard bieden wij je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een op de website aanwezig formulier. Het is noodzakelijk een geldig e-mail adres op te geven, zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en we het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.
De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO op basis van je vrijwillig verleende toestemming.
De persoonsgegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier verzamelen, worden automatisch gewist nadat het door jou ingediende verzoek is voltooid.

3. Openbaarmaking van gegevens
Een overdracht van je persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden vindt niet plaats.
Wij delen je persoonlijke gegevens alleen met derden als:
Je volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven
de openbaarmaking volgens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO nodig is om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat je een overwegend legitiem belang hebt bij het niet bekendmaken van je gegevens,
in het geval dat de openbaarmaking op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. c DSGVO een wettelijke verplichting is, ook
dit wettelijk geoorloofd is en volgens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b DSGVO nodig is voor de afwikkeling van contractuele relaties met jou.

4. Cookies
Op onze site gebruiken we cookies. Dit zijn kleine bestanden die je browser automatisch aanmaakt en die op je toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer je onze site bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor je toestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software.
In de cookie wordt informatie opgeslagen, die telkens in verband staat met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte zijn van je identiteit.
Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor jou aangenamer te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessie-cookies om te herkennen dat je al eerder afzonderlijke pagina's van onze website bezocht hebt. Deze worden automatisch gewist na het verlaten van onze pagina.
Daarnaast gebruiken we, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op je toestel worden opgeslagen. Als je onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, herkent de site automatisch dat je al bij ons geweest bent en welke invoer en instellingen je gemaakt hebt, zodat je die niet opnieuw hoeft in te voeren.
Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met het oog op optimalisering van ons aanbod (zie hoofdstuk 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je al eerder bij ons geweest bent. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist.
De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen te vrijwaren, evenals die van derden volgens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO vereist.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Je kunt je browser echter zo instellen dat er geen cookies op je computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint verschijnt voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse-instrumenten
a) Volgmiddelen
De hieronder opgesomde en door ons gebruikte opsporingsmaatregelen zijn gebaseerd op Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO. Met de te gebruiken volgmaatregelen willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken we de volgmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren, om ons aanbod voor jou te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd in de zin van de bovenstaande bepaling worden beschouwd.
De respectieve doeleinden van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën vind je in de overeenkomstige volgmiddelen.
i) Google Analytics1
Om onze pagina's aan te passen en voortdurend te optimaliseren, gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hieronder "Google"). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie punt 4) gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website, zoals
Browsertype / versie,
gebruikt besturingssysteem,
Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
Hostnaam van de toegang hebbende computer (IP adres),
Tijdstip van het serververzoek,
worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik te verlenen, met het oog op marktonderzoek en op maat gemaakt website-ontwerp. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als de wet dat voorschrijft of als derden deze informatie in de opdracht verwerken. In geen geval wordt je IP adres samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. De IP adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP maskering).
Je kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen er echter op dat in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website volledig benut kunnen worden.
Je kunt de door het cookie gegenereerde gegevens, evenals het gebruik van deze website (inclusief je IP adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook verzamelen door een browser add-on te downloaden en te installeren (https: // tools google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).
Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele toestellen, kun je het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld dat voorkomt dat je gegevens in de toekomst verzameld worden bij een bezoek aan deze website. Het opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op je toestel opgeslagen. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je het opt-out cookie opnieuw instellen.
Voor meer informatie over privacy in verband met Google Analytics, zie het Google Analytics Help Center (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).
ii) Google Adwords Conversie bijhouden
Om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te beoordelen om onze website te optimaliseren, gebruiken we ook Google Conversion Tracking. Google Adwords gebruikt een cookie op je computer (zie hoofdstuk 4) als je via een Google advertentie op onze website terecht bent gekomen.
Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's op de AdWords Klant Website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie klikte en naar die pagina werd doorverwezen.
Elke adverteerder ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet via de websites van Adwords klanten gevolgd worden. De informatie die met het conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords adverteerders die conversie-tracking hebben gekozen. Adverteerders horen het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie klikte en werd doorverwezen naar een tag pagina voor conversie bijhouden. Ze krijgen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.
Als je niet aan het traceringsproces wilt meewerken, kun je je ook afmelden voor de verplichte instelling van een cookie - bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies meestal uitschakelt. Je kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door je browser in te stellen op
Als je niet wilt deelnemen aan het volgen, kun je je ook afmelden voor de vereiste instelling van een cookie - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies algemeen uitschakelt. Je kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door je browser zo in te stellen dat hij cookies van het domein "www.googleadservices.com" blokkeert. Google's privacybeleid over conversie-tracking vind je hier (https://services.google.com/sitestats/en.html).


6. Plug-ins voor sociale media
Wij beroepen ons op onze website op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram, om ons advocatenkantoor meer bekendheid te geven. Het onderliggende commerciële doel is te beschouwen als een legitiem belang in de zin van de GDPR. De verantwoordelijkheid voor de werking in overeenstemming met de gegevensbescherming ligt bij hun respectievelijke aanbieders. De integratie van deze plug-ins door ons gebeurt door middel van de zogenaamde twee-klik methode om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.
a) Facebook
Op onze website worden social media plugins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan te personaliseren. Hiervoor gebruiken we de "LIKE" of "SHARE" knop. Het is een aanbod van Facebook.
Als je een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar je browser gezonden en door hem in de website verwerkt.
Door de plugins te integreren ontvangt Facebook de informatie dat je browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft bezocht, ook al heb je geen Facebook account of ben je momenteel niet ingelogd bij Facebook. Deze informatie (inclusief je IP adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een Facebook server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als je bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan je Facebook account toewijzen. Als je interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de "LIKE" of "SHARE" knop te drukken, wordt de overeenkomstige informatie ook direct naar een Facebook server doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook geplaatst en aan je Facebook vrienden getoond.
Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en op maat gemaakte Facebook pagina's. Voor dit doel gebruikt Facebook gebruikers-, interesse- en relatieprofielen, bijv. Om je gebruik van onze website te evalueren in relatie tot de advertenties die op Facebook getoond worden, om andere Facebook gebruikers te informeren over je activiteiten op onze website, en om andere diensten te verlenen die met het gebruik van Facebook te maken hebben.
Als je niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan je Facebook account toekent, moet je je bij Facebook uitloggen voordat je onze website bezoekt.
Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, en voor je daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy, verwijzen we je naar het privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.
b) Twitter
Op onze website zijn plugins van het korte berichtennetwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd zijn. De Twitter plugins (tweetknop) zijn te herkennen aan het Twitter logo op onze site. Een overzicht van tweetknoppen vind je hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).
Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen je browser en de Twitter server. Twitter ontvangt met je IP adres de informatie dat je onze site bezocht hebt. Als je op de Twitter "tweet knop" klikt terwijl je op je Twitter account bent ingelogd, kun je de inhoud van onze pagina's aan je Twitter profiel koppelen. Zo kan Twitter je bezoek aan onze pagina's met je gebruikersaccount in verband brengen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter.
Als je niet wilt dat Twitter je bezoek aan onze pagina's associeert, meld je dan af bij je Twitter account.
Meer informatie vind je in het privacybeleid van Twitter (https://twitter.com/privacy).
c) Instagram
Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde sociale plugins ("plugins") die worden beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").
De plugins zijn gemarkeerd met een Instagram logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram camera".
Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt je browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar je browser doorgestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat je browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft bezocht, ook al heb je geen Instagram profiel of ben je momenteel niet ingelogd op Instagram.
Deze informatie (inclusief je IP adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een Instagram server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als je ingelogd bent op Instagram, kan Instagram je bezoek aan onze website meteen in verband brengen met je Instagram account. Als je interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de "Instagram" knop te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram server gestuurd en daar opgeslagen.
De informatie wordt ook op je Instagram account geplaatst en daar aan je contacten getoond.
Als je niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan je Instagram account koppelt, moet je je bij Instagram uitloggen voordat je onze website bezoekt.
Voor meer informatie, zie het privacybeleid (https://help.instagram.com/155833707900388) van Instagram.

7. Betrokken rechten
Je hebt het recht:
overeenkomstig Art. 15 DSGVO, om informatie te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden. In het bijzonder kun je informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie je gegevens zijn verstrekt, de geplande bewaartermijn, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een Het recht om een klacht in te dienen, de bron van hun gegevens, als die niet bij ons verzameld zijn, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, waar nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;
op grond van Art. 16 DSGVO, onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
overeenkomstig Art. 17 DSGVO, het wissen van je door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, behalve wanneer de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen vereist is;
overeenkomstig Art. 18 GDPR om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar je het wissen ervan afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar je dit om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 GDPR;
op grond van Art. 20 GDPR om je aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;
overeenkomstig Art. 7 para. 3 DSGVO je eenmaal verleende toestemming te allen tijde tegen ons in te trekken. Als gevolg daarvan mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet voortzetten en
volgens Art. 77 GDPR een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je je wenden tot de toezichthoudende autoriteit van je gebruikelijke woon- of werkplaats of tot ons kantoor.

8. Recht van bezwaar
Als je persoonsgegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO worden verwerkt, heb je het recht om tegen de verwerking van je persoonsgegevens bezwaar aan te tekenen overeenkomstig Art. 21 DSGVO, op voorwaarde dat daar redenen voor zijn die voortvloeien uit je bijzondere situatie of dat het bezwaar gericht is tegen direct mail. In het laatste geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat door ons zonder specificatie van een bijzondere situatie wordt uitgevoerd.
Als je je recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar legal(@@)menulist.menu

9. Gegevensbeveiliging
We gebruiken de populaire SSL (Secure Socket Layer) methode binnen het site bezoek, in combinatie met het hoogste niveau van versleuteling dat door je browser wordt ondersteund. In het algemeen is dat een 256-bit versleuteling. Als je browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3 technologie. Of een enkele pagina van onze website versleuteld is, zie je aan de gesloten weergave van het sleutel- of sloticoon in de onderste statusbalk van je browser.
We nemen ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

10. Bijwerken en wijzigen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is actueel en geldt vanaf mei 2018.
Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen ervan of door veranderde wettelijke of officiële eisen, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen.